Co dělat v útlaku? – Tom Hasmanda

Kázání na bohoslužbě Církve pro region (Apoštolská církev) ve Valašském Meziříčí.