Jak poznat Boží vedení?

Jakých dalších pět kvalit má Boží vedení? Přijetí, život, naděje, potvrzení a svědectví.