Jak poznat Boží vedení?

Nebezpečí, že budeme oklamáni, je velmi reálné. Bůh nás varuje a vysvětluje, na co si dát pozor.