Jak poznat Boží vedení?

Strach od Nepřítele říká „co kdyby“, víra v Boha říká „i kdyby“.