Jak poznat Boží vedení?

“Já vím, jak o vás přemýšlím: mám v úmyslu váš prospěch a pokoj, ne neštěstí a zlo. Chci vám dát naději a budoucnost. (Jr 29,11)”