Jak poznat Boží vedení?

Bůh k nám chce mluvit. Ke každému. A nejenom k nám mluvit, ale také nás měnit a k Jeho obrazu.