Jak poznat Boží vedení?

Kdo může prorokovat? K čemu je proroctví dobré? A jak na to prakticky?