Jak poznat Boží vedení?

Pokud máme poznat Boží vedení, potřebujeme se záměrně zastavit a pozorně Bohu naslouchat.