Jak poznat Boží vedení?

Proč král Šalomoun toužil po vnímavém srdci? Potřebujeme ho taky? A jak ho můžeme ztratit?