Jak poznat Boží vedení?

Boží hlas je možné slyšet i ve své mysli. Jak to „vypadá“? A jak to rozlišit od vlastních myšlenek?