Jak poznat Boží vedení?

Někdy nás Bůh vede tak, že nám to silně položí na srdce. Jak si ale můžeme být jistí, že je to myšlenka od Něj?