Jak poznat Boží vedení?

Natanael pochyboval: Co může z Nazareta vzejít dobrého?
Co mu pomohlo, aby začal brát Ježíše vážně?