Jak poznat Boží vedení?

Ježíš měl nezvyklý rozhovor se Samařskou ženou. Co ji přesvědčilo, že je Spasitel? A jak to zasáhlo její město?