Jak poznat Boží vedení?

Kdo je součástí duchovního světa? Proč máme rozlišovat jeho projevy? A co nám v tom pomůže?