Jak poznat Boží vedení?

Mluví Bible o chutích? A má to něco společného s rozlišováním Božího vedení?