Jarmark

V roce 2020 jsme kvůli COVIDu nemohli uspořádat klasický jarmark, ale i přesto byli lidé velice štědří.

Každý prosinec organizujeme vánoční jarmark, kde lidé z církve prodávají své výrobky, a zisk jde na misii na Ukrajině a práci s dětmi a mládeží. – Už dvacet let podporujeme projekty na východní Ukrajině. Spolu s Konstantinem a Danutou Melnikovými pomáháme trpícím ve válečné zóně na Dombase, podporujeme těžce nemocné děti, chudé rodiny, opuštěné seniory, rozvíjíme misijní práci mezi Romy, volnočasové aktivity pro mládež atd.