Milost proti hříchu – Tomáš Hasmanda

Kázání na bohoslužbě Církve pro region (Apoštolská církev) ve Valašském Meziříčí.