neděle 23.7. v K-portu

“Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu, jedinému [moudrému] Bohu, našemu Zachránci skrze Ježíše Krista, našeho Pána, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem, i nyní, i po všechny věky [věků]. Amen. (Jud 24–25)

“Jasně, že jsem nebyl nejrychlejší. Ale byl jsem jediný kdo zůstal na nohou.” řekl před závodem podceňovaný Steve Bradbury, když nečekaně získal zlatou medaily na olympiádě v Salt Lake City. Díky své vytrvalosti vyhrál v disciplíně, ve které je mnohem důležitější rychlost. Vítězství může přijít překvapivým způsobem, ale stejně překvapivě, oproti všem předpokladům může přijít porážka. Juda nás ve svém listu povzbuzuje a ukazuje cestu, jak zůstat na vítězné straně.