Oběť díků (50. žalm)

Dvakrát nám 50. žalm dává tu stejnou radu jak zůstat Bohu blízko. Buď vděčný. A pokaždé tuto výzvu spojí s radou, jak vděčnost správně uplatnit ve svém životě.