Pomocníci a dobrovolníci (2023)

Do čeho se ve sboru na Vsetíně můžete zapojit? Pokud byste chtěli vědět více informací, zeptejte se člověka napsaného u té oblasti nebo vedoucích sboru.

A. Tyto oblasti buď ještě nefungují nebo je potřeba pomocníků, aby se do nich zapojili:

 1. Diakonský tým praktické pomoci
  ◦ „zásahový tým“ = tým ochotných lidí, kteří prakticky pomáhají potřebným (navštívit, pohlídat děti, pomoct nakoupit, uklidit…):
  o pomoc nemocným
  o pomoc starým lidem
  o pomoc maminkám s dětmi
  o různí lidé, různé zaměření, různé časové zapojení
  o jeden koordinátor, který má informace a může je koordinovat
 2. Svědectví, co Bůh dělá
  o sbírání a zapisování svědectví
  o pravidelné připomínání toho, co Bůh udělal

• Informace, internet (Daniel Ott)

 1. sborové fotoalbum z akcí (založení účtu na online fotoalbum, vkládání fotek ze sborových akcí, odkaz na sborový web…)
 2. tabulka na nedělní bohoslužby, kde jsou všichni, kdo něco vedou – slouží – pomáhají: aparatura, chvály, vedoucí, kazatel, vítač, barista, promítání…
 3. sborové webové stránky

• Evangelizace, kontaktní akce

 1. informační stojan „Áčko“ – Informace a pozvání na bohoslužbu
 2. potravinová pomoc – rozvážení jídla potřebným z Potravinové banky (Martin Antonín)

B. Tyto oblasti už fungují a je možnost dalších pomocníků, aby se do nich zapojili:

• Shromáždění

 1. promítači“ – promítaní textu chval (Zuzka Filipová)
 2. napečení občerstvení na shromáždění 1x měs. (Sabča Ottová)
 3. baristé“ – vaření kávy na shromáždění (Ondra Mikuš)
 4. technici na zvučení (Lenka Donátová, David Barbořák)
 5. chystání aparatury a židlí = formou brigády (Míša Medved)
 6. chvály (Sabča Ottová)
 7. nahrávky kázání na sborový web (Honza Bensch)

• Evangelizace

 1. sborové odpoledne/shromáždění venku pod širým nebem (Mirek Donát)
 2. volnočasové aktivity: výlety, opékačky, společné akce (Ondra Mikuš, Martin Antonín)

• Skupinky a setkávání (Daniel Ott)

 1. domácí skupinky – otevření domu, hostování
 2. výjezdní skupinky – připojení k výjezdní skupince
 3. založit úplně novou skupinku nebo setkávání zaměřené na… (třeba jen na rok)
 4. Mládež (Petr Machalec)
  ◦ pomocníci, služebníci, vedoucí
  ◦ jakákoli podpora (např. jídlo, sporty, aktivity…)
 5. Sborové prostory (R. Chroust)
  ◦ nápady, místo, peníze…
  ◦ v budoucnu až bude: úklid, výzdoba, údržba

C. Tyto oblasti už plně fungují a po nějaké době bude možnost dalších pomocníků, aby se do nich zapojili:

Shromáždění

 1. vítači“ – vítání lidi na bohoslužbě (1 x měs.) (Markéta Ženčáková)
 2. nedělkáři“ – služba dětem a pomocníci (Barča Petřkovská)