Potáborová bohoslužba s Royal Rangers

Kázání na regionální bohoslužbě všech sborů v regionu