Duchovní temperamenty aneb chození s Bohem – 12 videí

Proč chodit s Bohem?

Naslouchání Bohu uprostřed Jeho stvoření – Naturalisté milují Boha v přírodě (na procházce)

Modlitba a Bible kreativně – Smysloví uctívají Boha smysly, krásou, uměním

Setkání s Bohem skrze svědectví a “tradici” – Tradicionalisté milují Boha skrze obřady, symboly, historii

Vyznávání Písma a modlitba autority – Aktivisté milují Boha skrze konfrontaci

Přímluvy za druhé a modlitba za uzdravení/zázraky – Pečující milují Boha skrze péči o druhé

Oslava a vděčnost – Entuziastičtí milují Boha oslavou a tajemstvím

Uctívání a modlitba v jazyku – Kontemplativní milují Boha skrze adoraci

Rozjímání nad Písmem – Intelektuálové milují Boha svou myslí

Samota a půst – Asketici milují Boha skrze prostotu a samotu