Úcta k nedokonalým rodičům

„Cti svého otce i matku, aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“ Efezským 6:2-3