Další kroky

Jaký je
Bůh?

Bůh je láska a miluje i Tebe. Každý člověk je vzdálený od Boha, hříšný, a nedokáže se k Bohu vrátit ze svých vlastních sil. Bůh sám, Ježíš Kristus, proto zemřel na kříži, aby nás očistil a stal se cestou k Bohu. Podstata křesťanství není o křtu, pravidlech, instituci, ale o lásce, pokání a odpuštění.

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.” Ježíš, Bible

Jak poznat víc?

Mnoho zajímavých informací o Bohu, víře nebo o Církvi pro region najdete ve videích a článcích na tomto webu, Youtube, Facebooku, Instagramu, a na další otázky rádi odpovíme mejlem nebo při osobním setkání.

Jak být informován?

 

 

Pro informace o aktuálních akcích nám můžete poslat svůj e-mail nebo lajkněte náš Facebook a Instagram.

Jak na bohoslužbu?

Bohoslužby jsou zcela veřejné a otevřené a kdokoliv je zván! Přijďte neformálně oblečeni (oblek u nás není potřeba, pokud nejste na svatbě nebo pohřbu), posaďte se a jen pozorujte (nemusíte se do ničeho zapojovat, zpívat nebo se modlit).

Regionální bohoslužba probíhá každou první neděle v měsíci v 10.00 h (budova Numeri, II. patro nad Area Medica, Zašovská 778, Valašské Meziříčí). Zbývající neděle v měsíci nás najdete v jednotlivých městech – informace jsou na jejich stránkách.

Chci se
pokřtít

Věříme, že křest je vyjádřením osobní víry a vydání se Bohu, proto nekřtíme novorozence. Rádi pokřtíme každého zájemce, který rozumí podstatě křesťanství, proto se chceme s každým zájemcem osobně sejít. Určitě nás kontaktujte.

Chci
pomáhat

 

Věříme, že církev má smysl a baví nás ji budovat. Je mnoho příležitostí, kde se zapojit – úklid, technika, kavárna, práce s dětmi a mládeží, poradenství, atd. Napište nám a společně pro vás najdeme místo.

Chci
darovat

 

 Podporujeme práci na Ukrajině, přednášky na školách.

I naše vlastní činnost stojí na darech.