O nás

Jsme církví PRO REGION, pro křesťany i hledající, a definují nás tři PRO:

PROPOJENI, PROSTOR, PROMĚNA 

Jsme součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a je členem Ekumenické rady církví České republiky (www.apostolskacirkev.cz)

Bohoslužby

Bohoslužba je 90minutové setkání pro veřejnost s hudbou a praktickým slovem pro každodenní život (včetně programu pro děti). Na konci bohoslužby je možnost si odpočinout v kavárně u výborné kávy a seznámit se s novými lidmi.

Domácí setkání

Během týdne probíhají neformální setkání menších skupin s různým zaměřením. Schází se nadšenci nad Biblí nebo maminky s malými dětmi. Cílem je vzájemná podpora v každodenních starostech i růst ve víře a v pochopení Bible.

Royal
Rangers

RR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pro děti připravujeme schůzky, výlety, víkendové pobyty, tábory a jiné akce.

V našem regionu pracuje 3. přední hlídka (Royal Rangers Valašsko), oddíly se samostatně setkávají na schůzkách a menších akcích, víkendovky a tábory připravujeme společně.

  MAC
  ValMez

  Pohodové setkání pro mladé lidi (13-25 let) plné hudby, diskusí, bláznivých her, zamyšlení, kávy a občerstvení probíhá každý týden v pátek.

  Jarmark


  Každý prosinec organizujeme vánoční jarmark, kde lidé z církve prodávají své výrobky, a zisk jde na misii na Ukrajině a práci s dětmi a mládeží.

  Výlety

  Organizujeme různé druhy výletů: jednodenní cesta do Prahy vlakem, cyklovýlety po Valašsku, několikadenní autobusové zájezdy do hor v Česku i na Slovensku.

  Zakládání sborů

  Aktivně podporujeme vznik nových místních církví. Věříme, že dobrá zpráva o Boží lásce k člověku má co říci i v dnešní době.

  Misie

  Ukrajina

  Už dvacet let podporujeme projekty na východní Ukrajině. Spolu s Konstantinem a Danutou Melnikovými pomáháme trpícím ve válečné zóně na Dombase, podporujeme těžce nemocné děti, chudé rodiny, opuštěné seniory, rozvíjíme misijní práci mezi Romy, volnočasové aktivity pro mládež atd.

  S Nadačním fondem Nehemia spolupracujeme i na dalších projektech, jako například podpora evangelistů v Etiopii.

  Klub Most

  Klub pro mladé, který je otevřený každý pátek od 17.00 h ve ValMezu. Organizuje víkendovky, výlety, sporty a besedy na školách na témata: rizikové chování, antisemitismus, sex a vztahy, temperamenty atd.

  Vize

  PROPOJENÍ lidí a společenství v jednom regionu (ValMez, Vsetín, Rožnov, Bystřice p. H., Frenštát, atd.). Sdílíme spolu jednu vizi, jedno vedení a jedny zdroje.

  PROSTOR pro neomezené Boží jednání stejně jako pro uplatnění talentů, darů a schopností každého z nás.

  PROMĚNA životů i celého regionu díky opravdovému vztahu s Bohem, který je uctíván, hovoří a naslouchá nám.