O nás

Jsme církví PRO REGION, pro křesťany i hledající, a definují nás tři PRO:

PROPOJENI, PROSTOR, PROMĚNA 

Jsme součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a je členem Ekumenické rady církví České republiky (www.apostolskacirkev.cz)

Vize

PROPOJENÍ lidí a společenství v jednom regionu (ValMez, Vsetín, Rožnov, Bystřice p. H., Frenštát, atd.). Sdílíme spolu jednu vizi, jedno vedení a jedny zdroje.

PROSTOR pro neomezené Boží jednání stejně jako pro uplatnění talentů, darů a schopností každého z nás.

PROMĚNA životů i celého regionu díky opravdovému vztahu s Bohem, který je uctíván, hovoří a naslouchá nám.

Bohoslužby

První neděli v měsíci organizujeme společné setkání všech sborů z regionu ve Valašském Meziříčí a zbývající neděle nás najdete ve Vsetíně.

Bohoslužba je pro nás místo, kde se můžeme setkat s Bohem i lidmi. Zamýšlíme se nad duchovními věcmi i každodenními starostmi. Soudobá hudba, modlitby za problémy, program pro děti i neformální povídání jsou pro nás důležitou součástí těchto setkání.

Biblické
vyučování

Vyučování z Bible jsou zaměřená na duchovní otázky i praktická životní témata. Jde o společné studium, kdy účastníci jsou diskuzí vtahování do tématu a biblickou hodinu vytváří společně.

  Royal
  Rangers

  RR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pro děti připravujeme schůzky, výlety, víkendové pobyty, tábory a jiné akce.
  Snažíme se být partou dobrých přátel. Zlaté pravidlo RR zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby i oni dělali mně.“ www.royalrangers.cz

  Neformální
  vztahy

  Nezaměřujeme se jen na pořádání akcí. Mnohem důležitější je pro nás budování neformálních osobních vztahů a vzájemná podpora nejen v duchovním životě.

  Domácí setkání

  Během týdne probíhají neformální setkání menších skupin s různým zaměřením a na různých místech. Schází se muži, ženy, maminky s malými dětmi, mladí. Cílem je vzájemně se podpořit v každodenních starostech a společně růst ve víře.