Hooligans Church

V neděli 21.5. nás navštívili přátelé z Hooligans Church. Vyslechli jsme nádherné příběhy o tom, jak roste práce mezi lidmi na okraji společnosti, o vysvobození ze závislostí, o nově pokřtěných, kteří celým srdcem hledají Ježíše. Marek Húšť se spolu s námi zamýšlel nad příběhem Elijáše a vdovy ze Sarepty, která umírala hlady a byla na pokraji sil. V okamžiku, kdy přijala Elijáše a začala následovat, co ji Bůh uložil, však zažila zázrak. Bůh je Bohem nových začátků a přináší naděje těm, kteří už všechnu naději ztratili. Její poslušnost a odvaha udělat krok víry, zachránila nejen ji, ale i její rodinu.

“Svou paží učinil mocný skutek, rozptýlil ty, kteří jsou pyšní v smýšlení svého srdce, svrhl vládce z trůnů a povýšil pokorné, hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.” (Luke 1:51–53)