In(formace) – Petr Machalec

Kázání na bohoslužbě Církve pro region (Apoštolská církev) ve Valašském Meziříčí.