Lidé na stromech – Tom Hasmanda

Kázání na bohoslužbě Církve pro region (Apoštolská církev) ve Valašském Meziříčí.