Očkovat, či neočkovat?

Vyjádření vedoucích Církve pro region k současné Covidové situaci

Jako duchovní nemáme ambici vyjadřovat se k složitým medicínským problémům. Jsme si však vědomi, že se společnost i církev nachází pod palbou lživých konspirací. Proto vás povzbuzujeme, obzvláště rizikové skupiny, abyste věnovali pozornost vyjádření lékařů, kteří se vám osobně dlouhodobě věnují.

Pastoři Církve pro region jsou očkovaní, ale máme pochopení pro oprávněné obavy, diskuse nad kontraindikacemi a nežádoucími účinky vakcíny.

Odmítáme však konspirační teorie, které využívají strach a zneužívají Bibli jako nástroj manipulace. Konečné rozhodnutí, zda se nechat či nenechat očkovat, je osobní zodpovědnost každého jednotlivce. A toto rozhodnutí nemá vliv pouze na nás a naše rodiny, ale ovlivňuje celou společnost.

Povzbuzujeme, abychom se nenechali rozdělit a s těmi, kteří mají rozdílné názory, jednali s úctou a v duchu Kristovy lásky. Naše společenství je otevřené pro všechny.

Regionální tým vedoucích