Pole ke žni: Jonášův syndrom – Tomy Štrba

Kázání na bohoslužbě Církve pro region (Apoštolská církev) ve Valašském Meziříčí.