Povzbuzuj, modli se a pracuj

Kázání 20.11. na bohoslužbách Církve pro region (Apoštolská církev) ve Valašském Meziříčí.