O nás

Jsme církví PRO REGION, pro křesťany i hledající, a definují nás tři PRO:

PROPOJENI, PROSTOR, PROMĚNA 

Jsme součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a je členem Ekumenické rady církví České republiky (www.apostolskacirkev.cz)

Vize

 

PROPOJENÍ lidí a společenství v jednom regionu (ValMez, Vsetín, Rožnov, Bystřice p. H., Frenštát, atd.). Sdílíme spolu jednu vizi, jedno vedení a jedny zdroje.

PROSTOR pro neomezené Boží jednání stejně jako pro uplatnění talentů, darů a schopností každého z nás.

PROMĚNA životů i celého regionu díky opravdovému vztahu s Bohem, který je uctíván, hovoří a naslouchá nám.

Bohoslužby

První neděli v měsíci organizujeme společné setkání všech sborů z regionu ve Valašském Meziříčí a zbývající neděle nás najdete v Bystřici.
Bohoslužba je otevřené 90 minutové setkání s Bohem a lidmi, naplněné hudbou, zamyšlením nad životními otázkami i tématy vztahujícími se ke každodennímu životu (samozřejmostí je program pro děti). Po skončení máte příležitost posedět u výborné kávy.

Domácí
Setkání

Během týdne probíhají neformální setkání menších skupin s různým zaměřením. Schází se maminky s malými dětmi, muži, ženy, nadšenci nad Biblí. Cílem je vzájemná podpora v každodenních starostech i růst ve víře a v pochopení Bible.

Royal
Rangers

RR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pro děti připravujeme schůzky, výlety, víkendové pobyty, tábory a jiné akce.
Snažíme se být partou dobrých přátel. Zlaté pravidlo RR zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby i oni dělali mně.“ www.royalrangers.cz
V našem regionu pracuje 3. přední hlídka (Royal Rangers Valašsko), Oddíly se samostatně schází na schůzkách a menších akcích, víkendovky a tábory připravujeme společně.

Mladí

Pohodové setkání plné hudby, diskusí, bláznivých her, zamyšlení, kávy a občerstvení probíhá každý týden. Poslední pátek v měsíci jedeme na regionální setkání mládeže BigMAC do ValMezu.

Kurzy
alfa

Oblíbené a po celém světě hojně navštěvované kurzy Alfa pořádáme pro dospělé i pro mládež. Procházíme klíčová témata související s vírou a společně nad nimi diskutujeme. Uvolněná atmosféra dává vzniknout nejednomu přátelství. Alfa poskytuje ideální příležitost zamyslet se nad smyslem života.

Manželské
večery

Manželé si často stěžují, že na sebe mají málo času. Manželské večery mají párům pomoci posílit a prohloubit manželský vztah. Dávají možnost užít si večeři jako pár o samotě u vlastního stolu a potom se mezi čtyřma očima věnovat důležitým otázkám týkající se manželství. Osmi důležitými tématy provádí zábavným způsobem zkušený řečník.

Kurzy
o výchově
dětí

S velkou odezvou se také setkal cyklus večerů o výchově dětí. Podobně jako na kurzech Alfa si nejprve vyslechneme přednášku, abychom poté o tématu diskutovali v menších skupinách. Během rozhovorů sdílíme své zkušenosti a obohacujeme se různými pohledy na věc.

Misie

Ukrajina
Už dvacet let podporujeme projekty na východní Ukrajině. Spolu s Konstantinem a Danutou Melnikovými pomáháme trpícím ve válečné zóně na Dombase, podporujeme těžce nemocné děti, chudé rodiny, opuštěné seniory, rozvíjíme misijní práci mezi Romy, volnočasové aktivity pro mládež atd.

S Nadačním fondem Nehemia spolupracujeme i na dalších projektech, jako například podpora evangelistů v Etiopii.

Neformální
vztahy

Nezaměřujeme se jen na pořádání akcí. Mnohem důležitější je pro nás budování neformálních osobních vztahů a vzájemná podpora nejen v duchovním životě.