Jak poznat Boží vedení?

Jakých pět kvalit má Boží vedení? Buduje, je biblické, vyvyšuje Boha, nese dobré ovoce a naplňuje se.