O nás

Jsme církví PRO REGION, pro křesťany i hledající, a definují nás tři PRO:

PROPOJENI, PROSTOR, PROMĚNA 

Jsme součástí Apoštolské církve, která je řádně registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a je členem Ekumenické rady církví České republiky (www.apostolskacirkev.cz)

Regionální bohoslužby

První neděli v měsíci organizujeme společné setkání všech sborů z regionu a zbývající neděle nás najdete v jednotlivých městech.

Bohoslužba je 90minutové setkání pro veřejnost s hudbou a praktickým slovem pro každodenní život (včetně programu pro děti). Po skončení je možnost napít s kávy a seznámit se s novými přáteli.

Royal Rangers

RR je mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Pro děti připravujeme schůzky, výlety, víkendové pobyty, tábory a jiné akce.

Zlaté pravidlo RR zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby i oni dělali mně.“

V našem regionu pracuje 3. přední hlídka (Royal Rangers Valašsko), kterou tvoří 5 oddílů: Valmez, Vsetín, Jablůnka, Bystřice p. H. a Rožnov p. R. Oddíly se samostatně schází na schůzkách a menších akcích, víkendovky a tábory připravujeme společně.

BigMAC

Pohodové setkání plné hudby, diskusí, bláznivých her, kázání, kávy a občerstvení.

Setkání pro mladé lidi (13-25 let) z celého regionu, které probíhá obvykle poslední pátek v měsíci v 19.00 h ve ValMezu v Numeri.

  Klub Most

  Klub pro mladé, který je otevřený každý pátek od 17.00 h ve ValMezu. Organizuje víkendovky, výlety, sporty a besedy na školách na témata: rizikové chování, antisemitismus, sex a vztahy, temperamenty atd.

  Misie

  Ukrajina
  Už dvacet let podporujeme projekty na východní Ukrajině. Spolu s Konstantinem a Danutou Melnikovými pomáháme trpícím ve válečné zóně na Dombase, podporujeme těžce nemocné děti, chudé rodiny, opuštěné seniory, rozvíjíme misijní práci mezi Romy, volnočasové aktivity pro mládež atd.

  S Nadačním fondem Nehemia spolupracujeme i na dalších projektech, jako například podpora evangelistů v Etiopii.

  Jarmark

  Každý prosinec organizujeme vánoční jarmark, kde lidé z církve prodávají své výrobky, a zisk jde na misii na Ukrajině a práci s dětmi a mládeží.

  Výlety

  Každý rok organizujeme různé druhy výletů: jednodenní cesta do Prahy vlakem, cyklovýlety po Valašsku, několikadenní autobusové zájezdy do hor v Česku i na Slovensku.

  Zakládání
  nových
  sborů

  Aktivně podporujeme vznik nových místních církví. Věříme, že dobrá zpráva o Boží lásce k člověku má co říci i v dnešní době.

  Vize

  PROPOJENÍ lidí a společenství v jednom regionu (ValMez, Vsetín, Rožnov, Bystřice p. H., Frenštát, atd.). Sdílíme spolu jednu vizi, jedno vedení a jedny zdroje.

  PROSTOR pro neomezené Boží jednání stejně jako pro uplatnění talentů, darů a schopností každého z nás.

  PROMĚNA životů i celého regionu díky opravdovému vztahu s Bohem, který je uctíván, hovoří a naslouchá nám.