Leden – měsíc modliteb

Zveme vás (nejen) ke společným modlitbám. Nastartujme rok 2023 v Boží blízkosti, hledáním Jeho vůle a přímluvami za potřeby a věci, které nám leží na srdci.