Uč se milovat sám sebe

Existuje zdravá sebeláska, která je nesobecká. Bůh nás miluje a od každého z nás očekává, že každý budeme milovat sám sebe a svého bližního.