Podporujeme

Tyto projekty můžete financovat i vy:

  • Podpora pastora a humanitárních projektů na Ukrajině
   • Číslo účtu 2301364245/2010; VS: 444

   

  • Projekt Světlo pro středozemí
   • Číslo účtu 2301364245/2010; VS: 410

   

   

Pokud chcete podporovat provoz církve ve Vsetíně,
směřujte částku bez variabilního symbolu na tento účet:

 • VSETÍN – 2800683398/2010