Začínají biblické hodiny

Dnes začínají ve ValMezu pravidelné biblické vyučování – vždy ve čtvrtek v 18.00 v klubovně Mostu v budově Numeri!