Blog

Pár momentek ze dne otců

Pár momentek ze dne otců

V neděli proběhl další Den otců ve ValMezu, kterého se zúčastnilo přes 80 dětí a k tomu jejich tátové, maminky, babičky, atd. Počasí vyšlo přesně dle objednávky, děti se vyřádily a táty jsme náležitě ocenili během závěrečného zamyšlení

read more
Požehnání rodině a prohlášení nad mým životem

Požehnání rodině a prohlášení nad mým životem

V JAKÝCH OBLASTECH MŮŽETE ŽEHNAT DĚTEM, MANŽELCE, MANŽELOVI, BLÍZKÝM Víra Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Sk 16,31 Požehnání „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!“. Nu 6,24-26 Odvaha Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Joz 1,9 Spokojenost Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?" Žd 13,5-6 Povzbuzení Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Ef 4,29 Vytrvalost Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před...

read more
Den otců

Den otců

NEDĚLE 18. ČERVNA 2023 Srdečně zveme nejen tatínky a děti, ale i maminky, babičky, strýčky. Čeká na vás spousta zajímavých aktivit, vydělávání herních peněz a za ně nakupování drobností a zážitků. K tomu budeme grilovat a pít výbornou kávu od www.facebook.com/cafeetucan Po skončení městečka bude slosování dětských "občanek" a bohoslužba o tatíncích a dětech (česky i ukrajinsky). 14.00 Aktivity pro děti a jejich maminky, táty, babičky, dědečky - hry, soutěže, odměny + kavárna TUCAN16.00 Bohoslužba pod širým nebem s kapelou naživo Hřiště u Sokolovny ve Valašském Meziříčí Za nepříznivého počasí se akce rušíVstup volný

read more
Očkovat, či neočkovat?

Očkovat, či neočkovat?

Vyjádření vedoucích Církve pro region k současné Covidové situaci Jako duchovní nemáme ambici vyjadřovat se k složitým medicínským problémům. Jsme si však vědomi, že se společnost i církev nachází pod palbou lživých konspirací. Proto vás povzbuzujeme, obzvláště rizikové skupiny, abyste věnovali pozornost vyjádření lékařů, kteří se vám osobně dlouhodobě věnují. Pastoři Církve pro region jsou očkovaní, ale máme pochopení pro oprávněné obavy, diskuse nad kontraindikacemi a nežádoucími účinky vakcíny. Odmítáme však konspirační teorie, které využívají strach a zneužívají Bibli jako nástroj manipulace. Konečné rozhodnutí, zda se nechat či nenechat očkovat, je osobní zodpovědnost každého jednotlivce. A toto rozhodnutí nemá vliv pouze na nás a naše rodiny, ale ovlivňuje celou společnost. Povzbuzujeme, abychom se nenechali rozdělit a s těmi, kteří mají rozdílné názory, jednali s úctou a v duchu Kristovy lásky. Naše společenství je otevřené pro všechny. Regionální tým...

read more
Nebuď sám – Tom Galda

Nebuď sám – Tom Galda

Včera jsme s Miriam řešili, že pojedeme nakoupit potraviny, a v tom za námi přišly naše mladší děti a prosily nás, ať si vezmeme roušky. Měli jsme to v plánu, ale stejně mě jejich prosba zaskočila, tak jsem se zeptal proč, a oni se přiznali, že mají strach, abychom neonemocněli „tím koronavirem“, nemuseli jít do nemocnice a oni by zůstali sami. V tu chvíli mi došlo, že i oni prožívají tlak strachu a obav, a být doma bez školy nevnímají jako prázdniny. Mnoho lidí má teď obavy o své zdraví, ale možná víc o zdraví svých rodičů a prarodičů, a nejenom o zdraví, ale taky o svou firmu, dodělání školy, finanční příjem nebo schopnost splácet úvěry. Strach je možná první pojmenovaná emoce v Bibli. Adam říká Bohu: „Uslyšel jsem Tvůj hlas a bál jsem se“. A zároveň nejčastější Boží povzbuzení pro lidi v Bibli je: Neboj se!“ Ježíš dal v evangeliích 125 příkazů a z toho 21x řek „Nebojte se!“ Strach sám o sobě nemusí být špatný, ale pokud začne řídit náš...

read more
Náš postoj k očkování proti COVID-19

Náš postoj k očkování proti COVID-19

Souzníme s vyjádřením Martina Moldana k očkování proti COVID-19. Máme pochopení pro oprávněné obavy, ale odmítáme konspirační teorie, využívající strach jako nástroj manipulace. Konečné rozhodnutí, zda se nechat očkovat, je osobní zodpovědností každého jednotlivce. Toto rozhodnutí by mělo být ovlivněno především odborníky a ne duchovními autoritami. Povzbuzujeme, abychom se nenechali rozdělit, ale s těmi, kteří mají rozdílné názory, jednali s úctou a v duchu Kristovy lásky. Stanovisko biskupa AC k očkování proti koronaviru SARS-COV-2 V posledních dnech minulého roku začalo v zemích EU plošné očkování proti koronaviru. V současné chvíli má náš stát objednáno 5,5 milionu dávek s tím, že v první vlně se počítá s očkováním seniorů, zranitelných skupin obyvatelstva a zdravotnického personálu. Dále se uvádí, že aby národ získal tzv. kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65-70 % obyvatelstva. Kolem celé záležitosti se vede bouřlivá společenská debata,...

read more
Jistota ve věčnosti

Jistota ve věčnosti

Nedávno jsem četl reportáž z nemocnic v New Yorku a v Itálii o přeplněných jednotkách intenzivní péče a lidech, kteří tam umírají. Prožíval jsem u toho různé emoce: Vděčnost, že tato vlna zatím naši republiku míjí. Soucit s umírajícími a taky se sestřičkami a doktory, kteří pracují pod obrovským tlakem. A pocit vnitřního zastavení, jestli já sám mám jistotu, co bude po smrti. Jsem kazatel a tím pádem „profesionální křesťan“ (to si dělám humor), ale přesto se mnou zatřese střetnutí s bolestí, utrpením, nespravedlností, zlem. V takových chvílích si rád pouštím rozhovor z filmu Pán prstenů. Já vím, je to starý, ale já jsem taky starý a oba (já i ten film) časem zrajeme jako víno. Je to rozhovor mezi Pipinem a Gandalfem ve chvíli, kdy čekají na prolomení brány: https://youtu.be/BxRYwLMXesw Pipin: Nemyslel jsem si, že to vezme takový konec.Gandalf: Konec? Ne, tady cesta nekončí. Smrt je jen další cesta, kterou musíme jít. Šedá dešťová záclona tohoto světa se rozestře a promění se ve...

read more